fredag 5 februari 2010

Redovisa labb med Imovie

Elevexpempel

Eleverna i 7an jobbar med värme i no. När de gjorde en laboration om vad som händer med luft när den blir varm fick de redovisa detta med en film. Pratade en hel del om hur man ska få fram utförande, resultat och slutsats genom att göra en film. De kom fram till att det var viktigt att använda både text och sin egen röst för att detta ska framgå i filmen. Problemet som de skulle ta reda på var Tar varm luft större plats än kall luft. De fick fria händer att komma på ett sätt att lösa problemet. Här kommer ett expempel.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar