Länkar

Digitala verktyg 
Mentimeterknappar
https://www.mentimeter.com
IT mamman http://itmamman.se/uppdaterade-lankar-till-boken/
Post IT lappar http://en.linoit.com

Tidslinjer
http://www.tiki-toki.com
http://www.dipity.com
http://timeline.verite.co
Ur
http://www.ur.se

Flipp 
Khan Academy
http://www.khanacademy.org

Brightstorm
http://www.brightstorm.com/?utm_expid=62866463-30

Fysik
ESA
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/se/html/t0205e1.html

Nationellt Resurscentrum för Fysik
http://www2.fysik.org

Phet Simulations
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/sv

Fysikapplets
http://www.walter-fendt.de/ph14se/

Kemi

Skolkemi
http://school.chem.umu.se

Biologi

Human Body (använd Chrome)
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/index_interactivebody.shtml

Kroppen i 3D (använd Chrome)
https://www.biodigitalhuman.com/home/

Bygg kroppen
http://www.spongelab.com/slxdev/interactives/buildabody/en/whole/index.html

Kroppen (använd Chrome)
http://www.zygotebody.com/

Tema miljö-energi
http://www.ur.se/Tema/Fatta-katastrofen

Animeringar inom biologi
http://www.lattattlara.se/page8.html

DJUR
http://svenska-djur.se

Sponglab
http://www.spongelab.com

Teknik

Filmer http://www.arvindguptatoys.com/films.html

http://www.hittasnabbtteknik.blogspot.se

http://www.tekniskamuseet.se

http://www.plastkemiforetagen.se/plastinformation/Pages/default.aspx

http://faktabanken.nu

http://www.pantamera.nu

http://www.jernkontoret.se/index.php

http://old.raa.se/cms/materialguiden/start.html

http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar