onsdag 1 mars 2017

Hur är materia uppbyggt?

Materia

Uppstart FILM TILLSAMMANS

Vilket centralt innehåll? 

Hur ska vi jobba? 
INTRODUKTION

Ur skola

https://padlet.com/kenth_venostrand/uhvmnjgmaxjy


Arabiska
(atom)

Atom joner