onsdag 1 mars 2017

Hur är materia uppbyggt?

Materia

Uppstart FILM TILLSAMMANS

Vilket centralt innehåll? 

Hur ska vi jobba? 
INTRODUKTION

Ur skola

https://padlet.com/kenth_venostrand/uhvmnjgmaxjy


Arabiska
(atom)

Atom joner

torsdag 1 december 2016

Planera en laboration


Salt och is

Hur snabbt smälter is?


  1. Introducera problemet genom att titta på filmen fram till 2.20 min i filmen .
  2. Eleverna får fundera och skriva ett genomförande. Plocka fram material som kan fungera att använda
  3. Lärare tittar igenom planering
  4. Genomföra och dokumentera

Ladda hem mall på Classroom ( en mall för dokumentation)

torsdag 17 november 2016

tisdag 6 september 2016