torsdag 1 juni 2017

En bra lektion

Hur ska en bra lektion se ut?

Prata ihop er och skriv i punktform

Skriv i Padlet

https://padlet.com/kenth_venostrand/iymxjeehq6zz

Vi gör detta i EPA arbetsmodell!

söndag 21 maj 2017

Diskutera och ta ställning

UPPGIFT I HÄLSA 

Hälsa är kanske det viktigaste i livet på något sätt. Om man inte mår fungerar det inte så bra med övriga delar i livet. T.ex plugg eller jobb. I biologi ska man kunna ta ställning och diskutera utifrån naturvetenskaplig information.

1. Vi tittar först på den här filmen

https://www.youtube.com/watch?v=p3Iwoz2QyrM

2. Introducera skrivuppgift DISKUTERA TA STÄLLNING

3. Elever arbetar i grupper

4. Lämna in för att lottas ut för kamratbedömning enligt en matris som finns med.onsdag 1 mars 2017

Hur är materia uppbyggt?

Materia

Uppstart FILM TILLSAMMANS

Vilket centralt innehåll? 

Hur ska vi jobba? 
INTRODUKTION

Ur skola

https://padlet.com/kenth_venostrand/uhvmnjgmaxjy


Arabiska
(atom)

Atom joner