måndag 13 december 2010

Youtube.....

Då var man på med på en ny kanal Youtube. Har fixat konto o lagt upp en liten test. Kan se möjligheter att man kan spara en instruktion eller en genomgång där. Eleverna kan se den flera gånger. Men vi får se vad det utvecklas till. Inspelat utan manus så därför inget speciellt. Många mmm och pauser. Bilden är också spegelvänd men nu vet jag hur det fungerar. Länk

Redovisa experiment


Kan en dator göra att experiment redovisas bättre? Eleverna jobbar tidigt med att dokumentera experiment och ska innehålla följande:

Problem
Hypotes
Material
Utförande
Resultat
Slutsats

Tidigare i skolan när datorer existerade i mindre omfattning så skrev man aldrig digitalt. Eleverna kunde självklart dokumentera tidigare också. Formulera en hypotes (klok gissning), skriva ner resultat och redovisa en slutsats. Det som skiljer nu är att eleverna tydligare kan se de olika rubrikerna. Jag tycker det visar att eleverna förstår experimentets syfte på ett bättre sätt. Vad experimentet ville visa. Alltså skapar detta en större insikt och mer bestående kunskap. Ett plus är också att man kan se en mångfald på hur de har löst det rent tekniskt när de redigerat filmen. Det känns som kreativiteten ökar och insikten hos eleverna att man kan göra det på olika sätt men ändå nå samma resultat är intressant.

Här kan ni se hur en dokumentation kunde se ut innan 1-1 satsningen och även ett exempel på hur det kan se ut just nu på en Falkenbergsskola.

Och här kommer ett annat exempel: