torsdag 30 maj 2013

onsdag 22 maj 2013

Genetik

Arbeta i grupper


Ta reda på vad som menas med följande begrepp inom genetik

Genetik
Cell
Cellkärna
Kromosom
Gen
DNA
Könskromosom


Använd boken eller ett ne.se


Länkar

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/tour/

http://genetik.finns.nu

http://www.human-academy.com/vetenskaper/naturvetenskap/genetik.asp

http://www.genteknik.nu ( klicka till höger och få information)

http://www-genvagar.slu.se/ingang/inn.htm

http://www.forskning.se/infact/infactnyabiologinstartsida.4.5ec4ab911161ebf14dc80004128.html


Så här ser en cell ut!

Ögonfärg http://www.youtube.com/watch?v=znoy_EfexTo

tisdag 7 maj 2013

Feedback till föräldrar

Hur får föräldrarna reda på hur det gått på nationella provet i kemi i år 6? Funderade att skriva direkt i Unikum men valde detta sätt istället.

Gjorde en skärminspelning  med Screencast o matic. Förklarade de olika delproven. Vilka kunskaper och förmågor som testades.

Kommunikation - ta ställning
Göra undersökningar
Förklara olika begrepp.

Skickade en länk på Unikum och resultatsammanställning hem via eleverna. Detta är ännu inte gjort så vet inte hur det tas och fungerar. Men hoppas på bra respons.


Så här blev inspelningen