tisdag 26 april 2016

tisdag 12 april 2016

Scalable


Hej!,

I kursen test kommer vi att använda verktyget Scalable Learning. För att komma igång:
    1. Gå till https://www.scalable-learning.com/#/ och skapa ett konto med din e-postadress från universitetet/skolan.
    2. Lägg till din kurs genom att välja 'Lägg till kurs' i menyn 'Mina kurser' och ange kursnyckeln för Test : VTYPV-88534


Vänliga hälsningar,
Kenth Venöstrand