onsdag 22 maj 2013

Genetik

Arbeta i grupper


Ta reda på vad som menas med följande begrepp inom genetik

Genetik
Cell
Cellkärna
Kromosom
Gen
DNA
Könskromosom


Använd boken eller ett ne.se


Länkar

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/tour/

http://genetik.finns.nu

http://www.human-academy.com/vetenskaper/naturvetenskap/genetik.asp

http://www.genteknik.nu ( klicka till höger och få information)

http://www-genvagar.slu.se/ingang/inn.htm

http://www.forskning.se/infact/infactnyabiologinstartsida.4.5ec4ab911161ebf14dc80004128.html


Så här ser en cell ut!

Ögonfärg http://www.youtube.com/watch?v=znoy_EfexTo

10 kommentarer:

 1. Genetik - Ärftlighetslära
  Cell - "livets byggsten" alla levande ting är uppbyggda av celler
  Cellkärna - Den innersta delen i en cell
  Kromosom - Struktur i cellkärnan (46 hos människor)
  Gen - Enhet för information om ärftliga egenskaper
  DNA - Kemiskt ämne som bär på den genetiska informationen
  Könskromosom - Kromosomen som bestämmer könet.

  SvaraRadera
 2. Genetik: Läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar och hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.

  Cell: Det är den minsta byggstenen i allt levande. Dom flesta celler är mycket små och syns bara i mikroskop.

  Cellkärna: Det är den del i alla levande celler där kromosoner finns.

  Kromosom: Innehållet inne i cellkärnan

  Gen: Det överför ärftlig egenskap från föräldrar till bebisar. Människan har 20.000 gener

  DNA: Det är det kemiska ämnet som arvsmassan består av. Deoxiribonukleinsyra = DNA.

  Könskromosom: Kronosom som bildar icke-homologa par i ett av könen och vars förekomst eller frånvaro bestämmer invdividens kön.

  SvaraRadera
 3. Genteknik - man ändrar arvsanlagen hos växter, bakterier och andra organismer
  Cell - den minsta byggstenen i allt levande
  Cellkärna - cellkärnan är själva hjärnan i cellen
  Kromosom - det är en struktur med arvsmassa i sig som sitter i cellen
  Gen - den överför äfrftliga egenskaper från förälder till barn
  DNA - arvsmassan består av dna
  Könskromosom - en könskromosom har 23 st kromosomer och den sista avgör om det blir en tjej eller pojke

  SvaraRadera
 4. Genetik är ärftlighetslära.
  Cellen är livets byggsten. En människa har ca 20 000 celler.
  Cellkärnan är mitten av cellen.
  Kromosomerna är innehållet i cellkärnan.
  Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper.
  DNA är världens längsta molekyl som är en förkortning av deoxiribonukleinsyra.
  Könskromosomerna är de kromosomer som bestämmer vilket kön man får, varje människa har 2 könskromosomerna.

  SvaraRadera
 5. Genetik - Det är arvet och vilka egenskaper som ärvs från föräldrarna.
  Cell - Det är den minsta byggstenen som finns i allt levande.
  Cellkärna - Där finns alla kromosomer.
  Kromosom - Det är tätt packade strängar av DNA som finns i cellkärnan.
  Gen - En gen är det som överför ärftliga egenskaper från föräldrarna.
  DNA - DNA är ett kemiska ämne som arvsmassan består av.
  Könskromosom - Den bestämmer om det blir en kille elelr tjej.

  SvaraRadera
 6. Rickard, Michael, Robin & Linus

  Genetik - Läran om ärftlighet
  Cell - En biologisk byggsten
  Cellkärna - Delen av cellerna där kromosomerna finns
  Kromosom - Generna
  Gen - Det som överför ärftliga egenskaper från föräldrar
  DNA - Arvsmassan beståndsdel

  SvaraRadera
 7. Genetik - Ärftlighetslära
  Cell - Det är en biologiskbyggsten
  Cellkärna - Kärnan av cellen
  Kromosom - Det är strukturen i cellkärnan
  Gen - Det är den som överför en ärftlig egenskap
  DNA - DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av
  Könskromosom - Kromosomen som bestämmer könet på individer.

  SvaraRadera
 8. Genetik är läran om ärftlighet från föräldrar till barn.
  En cell är den minsta levande enheten. Kallas även livets byggsten.
  Cellkärnan är den del som håller kromosomerna i alla levande celler.
  Kromosom är en struktur i celler som innehåller generna.
  En gen är det som överför ärftliga egenskaper från föräldrar till barn.
  DNA är det kemiska ämne som genom består av.
  Könskromosom bestämmer vilket kön man är.
  Av: Casper och Algot.

  SvaraRadera
 9. Genetisk - Läran om ärftlighet från förälder till barn.
  Cell - (Livets byggsten) Det är den minsta byggstenen som är början till allt liv.
  Cellkärna - Det är mitten i cellen själva centrum hjärnan där det finns kromosomer.
  DNA - Det är det som Definierar oss från varandra så man kan se på ett DNA vem man är.
  Gen - Det är arvet från föräldrar som är olika egenskaper som man ärver.
  Könskromosom - (Allosomer) är det som bestämmer vilket kön man är.
  Kromosom - innehåller arvsmassa (gener)

  Oskar

  SvaraRadera