onsdag 13 mars 2013

Uppdrag till nästa gång


1. Ta en uppgift ur kursplaner som eleverna gör idag/eller hitta på en helt ny.
2. Hur kan ni använda SAMR modellen i planeringen. Var hamnar den? Hur ser den ut i de olika nivåerna? 
3. Vilka verktyg ser du/ni att man skulle kunna använda? (väcka intresse, fånga upp, beröra, lärande)
4. Vilka blir den pedagogiska vinningen? Vad kommer det att ske för lärande?
5. Berätta
Publicera, dela med varandra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar