onsdag 9 maj 2012

Hundringen


Twittersitat från Anne-Marie Körling
”Lärarkompetens - handlar om relation till elever, yrket och ämnet. Hur svårt som helst. Så ska det vara. Svårt. Utmanande!”
Nokenths tankar om hur vi på Apelskolan ska utveckla undervisningen, yrket, ämnet och relation till eleverna. Mina tankar heter hundringen. 
Hur gör vi på Apelskolan??
Hundringen 
Arbeta med en kollega. 100 min i veckan. Undervisar tillsammans. Refekterar om undervisningen, utvärderar undervisning, redovisar undervisningen, delar problem - löser problem, planerar undervisningen, man är inte resurs men på sätt och vis ändå, handleder varandra, fokus är utveckling till bättre undervisning, arbetet digitala verktyg ska öka/spridas. Direktfeedback läggs efter varje lektion, kan integrera undervisningen, fördjupa undervisningen. 
Då får man givetvis sänka undervisningtiden för alla pedagoger. Tiden kommer att vinnas tillbaka i andra ändan. Mer kvalitativ tid med elever, fler kreativa lösningar, ökad digitalkompetens, bättre undervisning, roligare undervisning, gladare lärare - ger gladare elever
........ och då ökar lärarkompetensen enligt mig. Svårt? Ja. Utmanande? Ja....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar